Postafiók bérlés

Postafiókbérlés, postai szolgáltatások!

Magánszemélyek és cégek diszkrét postása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyeletével.

Gondot okoz postája átvétele, vagy csak egyszerre szeretné átvenni? Postaládája ürítését nincs kire bíznia, vagy csak nem szeretné, hogy levelei illetéktelen kezekbe kerüljenek? Szeretné megőrizni inkognitóját postája átvételekor? Nem szeret sorban állni? Velünk a postai ügyintézés kényelmetlenségeiről megfeledkezik! Teljes diszkréció! Ön helyett állunk sorba, hogy postáját egy helyen és időben vehesse át!

Leveleit, csomagjait, pénzküldeményeit átvesszük, hogy azokat Önnek egyszerre adhassuk át, Futárszolgálattal kézbesített, vagy családtagja, üzlettársa, ügyfele által hozott küldeményeit irodánkban az Ön részére díjmentesen vesszük át, Iratait, csomagjait megőrizzük, így postája nem kerül „vissza a feladóhoz”, akkor sem, ha éppen nem tartózkodik otthon.

PostabérlésKényelmi szolgáltatásainkkal Ön a postai kézbesítés feltételeit saját egyéni igényeihez igazíthatja. Küldeményeiről Önt sms-ben, e-mail-ben, vagy telefonon – kérésére részletesebben is – idejében értesítjük, hogy semmiféle határidőt ne mulasszon el. Leveleit szkennelt iratként e-mailben továbbítjuk, vagy borítékoljuk és megadott címre utánküldjük. Előzetes megbeszélés szerint hivatalos nyitvatartási időnkön kívül is fogadjuk, azaz nem kell a postahivatal nyitvatartási rendjéhez igazodnia.

Postáját feladjuk, alkalmanként, vagy rendszeresen házhoz szállítjuk.

Postai nyomtatványok kitöltésében, valamint postai ügyintézésben is segítünk. Hozzánk beérkező valamennyi hivatalos küldeményének mozgása számítógépes nyilvántartásunkban visszakereshető. Igény esetén kizárólag az Ön hivatalos küldeményeinek átadás-átvételét dokumentáló kézbesítőkönyvet is vezetünk.

Valamennyi postafiók bérlőnkre vonatkozó szolgáltatás (alapszolgáltatás) tartalma:

 • egy darab postafiók cím,
 • egy darab 10 x 20 cm levélszekrény,
 • legfeljebb napi egy e-értesítés “SAJÁT KÉZBE” megjelöléssel ellátott hivatalos irat,
 • illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről értesítés,
 • a Megrendelő meghatalmazása alapján intézkedés a postánál, postai alfiók nyitása,
 • a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése,
 • esetleges postai utánküldési szolgáltatás teljesítése,
 • postai küldeményeinek nyomon követése,
 • panaszának intézése,
 • valamint kártérítési igényének bejelentése.

 

Választható díjcsomagjaink:

Egyéni díjcsomag!

Tartalma az alapszolgáltatáson felül:

Legfeljebb napi egy elektronikus – e-mail vagy SMS útján történő – értesítés (a továbbiakban: e-értesítés) a postafiókba érkezett könyvelt küldemények átvételéről.

Mely előfizetőkre vonatkozik?

Magánszemélyekre.

Alapdíja:

 • Magánszemélyeknek
 • 28.500.- Ft / 3 hó
 • 47.500.- Ft / 6 hó
 • 85.500.- Ft / 12 hó
 • 10 x 20 cm levélszekrénnyel
 • Magánszemélyeknek
 • 31.500.- Ft / 3 hó
 • 52.500.- Ft / 6 hó
 • 94.500.- Ft / 12 hó
 • 20 x 20 cm levélszekrénnyel

A 20 x 40 cm és/vagy a 40 x 40 cm levélszekrény díjaival kapcsolatosan érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.

Postaház

Üzleti díjcsomag!

Tartalma az alapszolgáltatáson felül:

Legfeljebb napi egy e-mail-ben adat közlés a postafiókba érkezett küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes stb.), a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával havi legfeljebb 2 db levélküldemény szkennelt iratként továbbítása e-mail csatolmányaként a Megrendelő által megadott e-mail címre.

Mely előfizetőkre vonatkozik?

Nem magánszemély megrendelőkre a nonprofit szervezetek kivételével: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyesületek, szövetkezetek, alapítványok.

Alapdíja:

 • Üzleti csomag
 • 34.560.- Ft / 3 hó
 • 57.600.- Ft / 6 hó
 • 103.680.- Ft / 12 hó
 • 10 x 20 cm levélszekrénnyel
 • Üzleti csomag
 • 37.560.- Ft / 3 hó
 • 62.600.- Ft / 6 hó
 • 112.680.- Ft / 12 hó
 • 20 x 20 cm levélszekrénnyel

A 20 x 40 cm és/vagy a 40 x 40 cm levélszekrény díjaival kapcsolatosan érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.

Munkatársaink az alábbi címeken, illetve telefonszámokon készséggel állnak rendelkezésükre:

Ügyfélszolgálati irodánk:

Cím, iroda: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29./A. Ü-1
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1202
Telefon: +36-1-785-4545
Mobil: +36-70-550-2281

E-mailben, vagy telefonon történt előzetes egyeztetés szerint a hivatalos nyitvatartási rendünktől eltérő időpontban is készséggel állunk az Önök rendelkezésére.  

Kiknek ajánljuk?

Amennyiben Ön külföldi, nincs magyarországi címe, de hosszabb-rövidebb magyarországi tartózkodása idején postáját itt szeretné átvenni, nem szeretné, ha távollétéről illetéktelenek tudomást szereznének, de küldeményei átvételét és postaládája ürítését nincs kire rábíznia, több címre érkező napi postáját, vagy több helyről nem csak a postától – érkező küldeményeit egy helyen szeretné átvenni, még nem döntötte el véglegesen, melyik városban, faluban, vagy utcában telepedik le, mert még lakhelyét keresi, egy akcióra meghirdetett küldeményeit a többi küldeményeitől szeretné elkülöníteni, nem szeretné, ha postája tartalmáról vagy érkeztéről akár családtagjai, akár illetéktelenek tudomást szereznének és ebből kellemetlensége legyen.

Ajánljuk még:
közismert művész, sportoló, politikus, vagy más közéleti személyiség, aki közszereplésein kívül nem kíván nyilvános helyen megjelenni, vagy más okból szeretné megőrizni inkognitóját postája átvételekor (pld. hatóságokkal csak ügyvédje útján kíván érintkezni, ezért fokozott elvárása, hogy küldeményeit diszkréten kezeljék), vásározó kereskedő, aki az országot járja, vagy építőmunkás, aki egy adott településről időszakos munkája végeztével továbbáll, ugyanakkor valamennyi küldeményét szeretné megkapni, akkor Önnek postafiókra van szüksége.

Hogyan működik?

Postafiók szolgáltatásunk keretében Önnek postafiókot nyitunk és tartunk fenn mindaddig, amíg Ön azt igényli. A postafiók címhez – Pf. számhoz – egy darab 10 X 20 cm átmérőjű levélszekrény tartozik, de postája jellegének, küldeményei jellemző méretének, valamint ürítési gyakoriságának megfelelően Ön nagyobb – 20 x 20 cm, 20 x 40 cm, vagy 40 x 40 cm – levélszekrényt is választhat.

Küldeményeit az Ön részére átvesszük, azokról értesítjük és Önnek megőrizzük. Diszkrét posta

Hogyan érvényesül a diszkréció?

A postafiók cím (Pf. szám) illetéktelenek számára utca és házszám szerint nem azonosítható. Napi postája átvételi helyét egyedül Ön ismeri, illetve mindazok, akikkel Ön azt közli. Valamennyi ismert címeire címzett küldeményei az Ön postafiók címére érkeznek, függetlenül attól, hogy a feladók a Pf. számot feltüntették-e, vagy akár ismerik-e azt.

A postafiók címhez tartozó levélszekrény kizárólag az Ön küldeményeit tartalmazza, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Arra is van lehetőség, hogy jeligés postafiókot nyissunk, akár adatai közlése nélkül. Ennek részleteiről kizárólag személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban érdeklődhet.

Mikor történik meg a kézbesítés?

A postai küldemények postafiókba kézbesítése a postai átvétel napjának 12.00 órájáig, minden más küldemény kézbesítése az átvételt követő kettő órán belül megtörténik. A küldeményeket – azok átvételéig, de legkésőbb a postafiók szolgáltatás lejártáig – minden további díjazás nélkül tároljuk.

Figyelem!

Jogszabályi előírás szerint az Önnek címzett hivatalos levél „közlése”, azaz kézbesítése nem azon a napon történik, amelyen Ön a küldeményt tőlünk átveszi, hanem aznap, amikor a POSTAHÁZ Kft. a küldeményt az Ön részére átveszi! Ebből eredően a hivatalos küldeményben szereplő felhívás, intézkedés, vagy nyilatkozattétel kezdő időpontja a postai átvételt követő nap.

Ez alól kivétel a Magyarországon bejegyzett cég külföldi tagja vagy képviselője illetve hazai hivatalos eljárások külföldi résztvevője, aki, vagy amely magyarországi lakhellyel, vagy székhellyel nem rendelkezik. Az ő esetükben a kézbesítési megbízottjuknak megküldött hivatalos iratot a szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon kell megismertnek tekinteni.

Annak érdekében, hogy Ön semmiféle határidőt ne mulasszon el, minden egyes átvett küldeménye kézbesítéséről, továbbá postán maradó – “SAJÁT KÉZBE” címzett hivatalos levele, valamint levélszekrénybe nem kézbesíthető – küldeménye érkeztéről Önt e-mailben, sms-ben, vagy telefonon haladéktalanul értesítjük.

 

Posta

 

A Postafiókbérlés.hu a POSTAHÁZ KFT tulajdonát képezi! A honlap oldalain található összes adat, kép, leírás, tájékoztató és reklám szöveg a POSTAHÁZ KFT tulajdona. Ezek bármilyen jellegű felhasználása a tulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után!