Postafiók bérlés

Postafiókbérlés, postai szolgáltatások!

Gondot okoz postája átvétele, vagy csak egyszerre szeretné átvenni? Postaládája ürítését nincs kire bíznia, vagy csak nem szeretné, hogy levelei illetéktelen kezekbe kerüljenek? Szeretné megőrizni inkognitóját postája átvételekor? Nem szeret sorban állni?

Velünk a postai ügyintézés kényelmetlenségeiről megfeledkezik! Teljes diszkréció!

Ön helyett állunk sorba, hogy postáját egy helyen és időben vehesse át!

Leveleit, csomagjait, pénzküldeményeit átvesszük, hogy azokat Önnek egyszerre adhassuk át, Futárszolgálattal kézbesített, vagy családtagja, üzlettársa, ügyfele által hozott küldeményeit irodánkban az Ön részére díjmentesen vesszük át, Iratait, csomagjait megőrizzük, így postája nem kerül „vissza a feladóhoz”, akkor sem, ha éppen nem tartózkodik itthon.

Kényelmi szolgáltatásainkkal Ön a postai kézbesítés feltételeit saját egyéni igényeihez igazíthatja.

Küldeményeiről Önt sms-ben, e-mail-ben, vagy telefononkérésére részletesebben is – idejében értesítjük, hogy semmiféle határidőt ne mulasszon, Leveleit szkennelt iratként e-mailben továbbítjuk, vagy borítékoljuk és megadott címére után küldjük,

Postáját feladjuk, alkalmanként, vagy rendszeresen házhoz szállítjuk.

Előzetes megbeszélés szerint hivatalos nyitvatartási időnkön kívül is fogadjuk, azaz nem kell a postahivatal nyitvatartási rendjéhez igazodnia.

Postai nyomtatványok kitöltésében, valamint postai ügyintézésben is segítünk.

Hozzánk beérkező valamennyi hivatalos küldeményének mozgása számítógépes nyilvántartásunkban visszakereshető. Igény esetén kizárólag az Ön hivatalos küldeményeinek átadás-átvételét dokumentáló kézbesítőkönyvet is vezetünk.

Annak reményében tesszük közzé bemutatkozásunkat, hogy hamarosan Önt is folyamatosan bővülő ügyfélkörünkben üdvözölhetjük.

Kérem, tekintse meg szolgáltatásainkat és kérje egyedi igényei szerinti ajánlatunkat!

Munkatársaink az alábbi címeken, illetve telefonszámokon készséggel állnak rendelkezésére.

Postafiókbérlés, postai szolgáltatások!

Postafiókbérlés magánszemélyeknek és cégeknek a POSTAHÁZ-nál! Külföldről is aznap értesülhet hazai postájáról. Leveleiről azonnali e-mail, kérésre szkennelés. Székhelyszolgáltatás kedvező feltételekkel. Levelezési cím postakezeléssel, értesítéssel. Irat- és csomagmegőrzés, házhoz szállítás. Teljes diszkrécióval, bővülő kedvezményekkel.

Postafiókbérlés, székhelyszolgálat, cégalapítás! Magánszemélyek és cégek diszkrét postása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyeletével.

Postafiók bérlés díjai!

Valamennyi postafiók bérlésre vonatkozó szolgáltatás (alapszolgáltatás) tartalma:

egy darab postafiók cím, egy darab 10 x 20 cm levélszekrény, legfeljebb napi egy e-értesítés “SAJÁT KÉZBE” megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről, a Megrendelő meghatalmazása alapján intézkedés a postánál postai alfiók nyitása, a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése, esetleges postai utánküldési szolgáltatás teljesítése, postai küldeményének nyomon követése, panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése érdekében.

Egyéni díjcsomag!

Tartalma az alapszolgáltatáson felül legfeljebb napi egy elektronikus – e-mail vagy SMS útján történő – értesítés (a továbbiakban: e-értesítés) a postafiókba érkezett könyvelt küldemények átvételéről,

Mely előfizetőkre vonatkozik?

Magánszemélyekre

Alapdíja:

 • Magánszemélyeknek
 • 28.500.- Ft / 3 hó
 • 47.500.- Ft / 6 hó
 • 85.500.- Ft / 12 hó
 • 10 x 20 cm levélszekrénnyel
 • Magánszemélyeknek
 • 31.500.- Ft / 3 hó
 • 52.500.- Ft / 6 hó
 • 94.500.- Ft / 12 hó
 • 20 x 20 cm levélszekrénnyel

A 20 x 40 cm és/vagy a 40 x 40 cm levélszekrény díjaival kapcsolatosan érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.

 

Üzleti díjcsomag!

Tartalma az alapszolgáltatáson felül: legfeljebb napi egy e-mail-ben adat közlés a postafiókba érkezett küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes stb.), a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával havi legfeljebb 2 db levélküldemény szkennelt iratként továbbítása e-mail csatolmányaként a Megrendelő által megadott e-mail címre,

Mely előfizetőkre vonatkozik?

Nem magánszemély megrendelőkre, egyéni vállalkozókra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, alapítványokra, szövetkezetekre.

 • Üzleti csomag
 • 34.560.- Ft / 3 hó
 • 57.600.- Ft / 6 hó
 • 103.680.- Ft / 12 hó
 • 10 x 20 cm levélszekrénnyel
 • Üzleti csomag
 • 37.560.- Ft / 3 hó
 • 62.600.- Ft / 6 hó
 • 112.680.- Ft / 12 hó
 • 20 x 20 cm levélszekrénnyel

A 20 x 40 cm és/vagy a 40 x 40 cm levélszekrény díjaival kapcsolatosan érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.

Postafiókbérlés, postai szolgáltatások!

Kiknek ajánljuk?

 Amennyiben Ön külföldi, nincs magyarországi címe, de hosszabb-rövidebb magyarországi tartózkodása idején postáját itt szeretné átvenni, nem szeretné, ha távollétéről illetéktelenek tudomást szereznének, de küldeményei átvételét és postaládája ürítését nincs kire rábíznia, több címre érkező napi postáját, vagy több helyről nem csak a postától – érkező küldeményeit egy helyen szeretné átvenni, még nem döntötte el véglegesen, melyik városban, faluban, vagy utcában telepedik le, mert még lakhelyét keresi, egy akcióra meghirdetett küldeményeit a többi küldeményeitől szeretné elkülöníteni, nem szeretné, ha postája tartalmáról vagy érkeztéről akár családtagjai, akár illetéktelenek tudomást szereznének és ebből kellemetlensége legyen.

Ajánljuk még: közismert művész, sportoló, politikus, vagy más közéleti személyiség, aki közszereplésein kívül nem kíván nyilvános helyen megjelenni, vagy más okból szeretné megőrizni inkognitóját postája átvételekor (pld. hatóságokkal csak ügyvédje útján kíván érintkezni, ezért fokozott elvárása, hogy küldeményeit diszkréten kezeljék), vásározó kereskedő, aki az országot járja, vagy építőmunkás, aki egy adott településről időszakos munkája végeztével továbbáll, ugyanakkor valamennyi küldeményét szeretné megkapni, akkor Önnek postafiókra van szüksége.

Postafiók szolgáltatásunkat teljes diszkrécióval, magánszemélyek, valamint cégek, egyesületek és alapítványok egyaránt igényelhetik.

Hogyan működik?

Postafiók szolgáltatásunk keretében Önnek postafiókot nyitunk és tartunk fenn mindaddig, amíg Ön ezt igényli. A postafiók címhez – Pf. számhoz – egy darab 10 X 20 cm átmérőjű levélszekrény tartozik, de postája jellegének, küldeményei jellemző méretének, valamint ürítési gyakoriságának megfelelően Ön nagyobb – 20 x 20 cm, 20 x 40 cm, vagy 40 x 40 cm – levélszekrényt is választhat.

Küldeményeit az Ön részére átvesszük, azokról értesítjük és azokat Önnek megőrizzük. A Magyar Postával kötött szerződésünk garantálja, hogy Ön valamennyi küldeményét – a hivatalos leveleit is beleértve – kézhez kapja.

Hogyan érvényesül a diszkréció?

A postafiók cím (Pf. szám) illetéktelenek számára utca és házszám szerint nem azonosítható. Napi postája átvételi helyét egyedül Ön ismeri, illetve mindazok, akikkel Ön azt közli. Valamennyi ismert címeire címzett küldeményei az Ön postafiók címére érkeznek, függetlenül attól, hogy a feladók a Pf. számot feltüntették-e, vagy akár ismerik-e azt.

A postafiók címhez tartozó levélszekrény kizárólag az Ön küldeményeit tartalmazza, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Arra is van lehetőség, hogy jeligés postafiókot nyissunk, akár adatai közlése nélkül. Ennek részleteiről kizárólag személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban érdeklődhet.

Mikor történik meg a kézbesítés?

A postai küldemények postafiókba kézbesítése a postai átvétel napjának 12.00 órájáig, minden más küldemény kézbesítése az adott munkanap 18.00-ig megtörténik. A küldeményeket – azok átvételéig, de legkésőbb a postafiók szolgáltatás lejártáig – minden további díjazás nélkül tároljuk.

Figyelem!

Jogszabályi előírás szerint az Önnek címzett hivatalos levél „közlése”, azaz kézbesítése nem azon a napon történik, amelyen Ön a küldeményt tőlünk átveszi, hanem aznap, amikor a POSTAHÁZ a küldeményt az Ön részére átveszi! Ebből eredően a hivatalos küldeményben szereplő felhívás, intézkedés, vagy nyilatkozattétel kezdő időpontja a postai átvételt követő nap.

Ez alól kivétel a Magyarországon bejegyzett cég külföldi tagja vagy képviselője illetve hazai hivatalos eljárások külföldi résztvevője, aki, vagy amely magyarországi lakhellyel, vagy székhellyel nem rendelkezik. Az ő esetükben a kézbesítési megbízottjuknak megküldött hivatalos iratot a szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon kell megismertnek tekinteni.

Annak érdekében, hogy Ön semmiféle határidőt ne mulasszon el, minden egyes átvett küldeménye kézbesítéséről, továbbá postán maradó – “SAJÁT KÉZBE” címzett hivatalos levele, valamint levélszekrénybe nem kézbesíthető – küldeménye érkeztéről Önt e-mailben, sms-ben, vagy telefonon haladéktalanul értesítjük.

Amennyiben Ön hosszabb időre a POSTAHÁZ-nál bérli postafiókját, díjkedvezményben részesül. Ajánlja szolgáltatásainkat, hogy postafiókját Ön még több kedvezménnyel élvezhesse! A részletekért kérem, tekintse meg kedvezményeinket, illetve keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

A Postafiókbérlés.hu a POSTAHÁZ KFT tulajdonát képezi! A honlap oldalain található összes adat, kép, leírás, tájékoztató és reklám szöveg a POSTAHÁZ KFT tulajdona. Ezek bármilyen jellegű felhasználása a tulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után!