Diszkrét posta

Egyéb diszkréciós, és inkognitó szolgáltatásaink!

 

Küldeményeit egyszerre szeretné átvenni, csakhogy nem minden postai szolgáltatás üzemel egyidejűleg? Lakhelyére, vagy irodájába kézbesítő postahivatal nyitva tartása eltér az Ön otthon  tartózkodásától, vagy munkarendjétől, ezáltal gondot jelent a küldemény átvétele? Sorban állás helyett válassza a POSTAHÁZ Kft. diszkrétszolgáltatását!

Diszkrét posta

 

Titoktartás:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (ismertebb nevén: adatvédelmi törvény, vagy Infotv.) rendelkezései értelmében az Ön személyes adatai tekintetében teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk. Ön bármely szolgáltatásunkat választja, céges, illetve személyes levelezését, iratait, küldeményeinek átvételére, továbbítására, vagy azok tartalmára vonatkozó adatait bizalmasan kezeljük és – az alább felsorolt törvényi kivételektől eltekintve – csak annyi információt adunk ki Önről, amennyire Öntől felhatalmazást kapunk.

Nem tartozik a titoksértés körébe*

– a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megkeresésére adatközlés, valamint statisztikai adatszolgáltatás,

– bíróságok, valamint nyomozó- és más hatóságok megkeresésére adatközlés,

– titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetek részére hozzáférés biztosítása,

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) rendelkezései alapján végzett házkutatás és lefoglalás tűrése,  azzal, hogy az érintett hatóságok az üzleti titok tárgyát képező adatot az Ön hozzájárulásának hiányában nem tehetik illetéktelenek részére hozzáférhetővé.

Nem vonatkozik továbbá a titoktartási kötelezettség azokra az esetekre, amelyekre vonatkozóan a büntető  törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) feljelentési kötelezettséget ír elő, illetve amelyekben a feljelentés elmulasztása önmagában is bűncselekmény.

Az adat-és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

Diszkréciós szolgáltatás magánszemélyeknek és cégeknek!

Mit jelent az, hogy ügyfeleink részére diszkréciós szolgáltatást nyújtunk?

A diszkréció jelentése:

  • titoktartás: bizalmas értesülés megtartása, tovább nem adása, illetve a titkot felfedő kárára való fel nem használása,
  • tapintat: a másik fél érzékenységét figyelembe vevő kezelés, kímélő viselkedés,
  • egyéni megítélés: az adott helyzet, állapot megértésén alapuló méltányos belátás.

 

Ön bármely szolgáltatásunkat választja, bizalmasan kezeljük:

  • az Ön személyes adatait, a velünk megkötött megállapodás tartalmát, valamint kézbesítési szokásait (hol, mikor és milyen gyakorisággal veszi át tőlünk küldeményeit),
  • céges, illetve személyes levelezését, iratait, küldeményeinek jellegére, átvételére, továbbítására, azok feladójára, vagy tartalmára vonatkozó adatait,

és – néhány törvényi kivételtől* eltekintve – csak annyi információt adunk ki Önről, amennyire Öntől felhatalmazást kapunk.

Hogyan érvényesül a diszkréció?

Legyen szó apasági vizsgálat eredményéről, rendőrségi idézésről, vagy más küldeményről, amelynek titokban tartásához Önnek nyomós érdeke fűződik, napi postája átvételi helyét egyedül Ön ismeri, illetve mindazok, akikkel Ön azt közli. Valamennyi ismert címeire címzett küldeményeit a POSTAHÁZ Kft.-től veheti át, függetlenül attól, hogy a feladók a kézbesítési címet feltüntették-e, vagy akár ismerik-e azt. Arra is van lehetősége, hogy tőlünk postafiókot béreljen. A postafiók cím (Pf. szám) illetéktelenek számára utca és házszám szerint nem azonosítható. A postafiók címhez tartozó levélszekrény kizárólag az Ön küldeményeit tartalmazza, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Jeligés szolgáltatásunk levelezési címre, illetve postafiókra (jeligés postafiók) egyaránt igényelhető, ennek keretében Önnek semmilyen adatot nem kell közölnie levelező partnereivel. Diszkréciós szolgáltatásunk folyamatosan, illetve egy-egy küldeményre vonatkozóan is igénybe vehető.

A részletekért kérem, érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál, amely készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a POSTAHÁZ Kft. működésével kapcsolatos véleménye, észrevétele, javaslata van, kérjük, ossza meg velünk – elősegítve ezzel, hogy Önöket minél magasabb színvonalon szolgálhassuk ki.

 

 

 

Posta

 

A Postafiókbérlés.hu a POSTAHÁZ KFT tulajdonát képezi! A honlap oldalain található összes adat, kép, leírás, tájékoztató és reklám szöveg a POSTAHÁZ KFT tulajdona. Ezek bármilyen jellegű felhasználása a tulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után!